Vakanties en vrije dagen

 

In onderstaand schema vindt u de data van de verschillende vakanties en vrije dagen van het schooljaar 2021-2022. Mocht uw kind op een van de schooldagen niet aanwezig kunnen zijn, dan moet u hiervoor vrijstelling van schoolbezoek aanvragen. Dit kan via het Aanvraagformulier Vrijstelling schoolbezoek, dat u na invulling moet inleveren op school. Na beoordeling van dit formulier zal uw aanvraag wel of niet worden goedgekeurd.

 

Als een leerling zonder geldige reden thuisblijft, is dit ongeoorloofd schoolverzuim. Ook te laat komen of op vakantie gaan terwijl er nog school is zijn vormen van ongeoorloofd schoolverzuim. Ongeoorloofd schoolverzuim zijn wij verplicht te melden bij de leerplichtambtenaar. Op de website van de gemeente Den Haag kunt u meer informatie vinden omtrent leerplicht en ongeoorloofd verzuim.

 

Vakantieregeling van de basisscholen in de regio Haaglanden voor het schooljaar 2021/2022

Vrije dagen Datum
Prinsjesdag Dinsdag 21-09-2021
Herfstvakantie Maandag 18-10-2021 t/m vrijdag 22-10-2021
Kerstvakantie Maandag 27-12-2021 t/m vrijdag 07-01-2022
Voorjaarsvakantie Maandag 28-02-2022 t/m vrijdag 04-03-2022
Goede Vrijdag Vrijdag 15-04-2022
Tweede Paasdag Maandag 18-04-2022
Meivakantie Maandag 25-04-2022 t/m vrijdag 06-05-2022
Hemelvaart en dag erna Donderdag 26-05-2022 en vrijdag 27-05-2022
Tweede Pinksterdag Maandag 06-06-2022
Zomervakantie Maandag 11-07-2022 t/m vrijdag 19-08-2022

 

Studiedagen school

20 september 2021

25 februari 2022

7 juni 2022

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren