Vakanties en vrije dagen

 

In onderstaand schema vindt u de data van de verschillende vakanties en vrije dagen van het schooljaar 2024-2025. Mocht uw kind op een van de schooldagen niet aanwezig kunnen zijn, dan moet u hiervoor vrijstelling van schoolbezoek aanvragen. Dit kan via het Aanvraagformulier Vrijstelling schoolbezoek, dat u na invulling moet inleveren op school. Na beoordeling van dit formulier zal uw aanvraag wel of niet worden goedgekeurd.

 

Als een leerling zonder geldige reden thuisblijft, is dit ongeoorloofd schoolverzuim. Ook te laat komen of op vakantie gaan terwijl er nog school is zijn vormen van ongeoorloofd schoolverzuim. Ongeoorloofd schoolverzuim zijn wij verplicht te melden bij de leerplichtambtenaar. Op de website van de gemeente Den Haag kunt u meer informatie vinden omtrent leerplicht en ongeoorloofd verzuim.

 

Vakantieregeling van de basisscholen in de regio Haaglanden voor het schooljaar 2024/2025

Vrije dagen Datum
Prinsjesdag Dinsdag 17-09-2024
Herfstvakantie Maandag 28 -10-2024 t/m vrijdag 1-11 2024
Kerstvakantie Maandag 23-12-2024 t/m vrijdag 3-01- 2025 
Voorjaarsvakantie Maandag 24-02-2025 t/m vrijdag 28-02-2025
Goede Vrijdag Vrijdag 18-04-2025
Meivakantie (incl. 2e Paasdag en Koningsdag) Maandag 21-04-2025 t/m vrijdag 2-05-2025
Bevrijdingsdag Maandag 5-05-2025
Hemelvaart (en dag erna) Donderdag 29-05-2025 t/m vrijdag 30-05-2025
2e Pinksterdag Maandag 9-06-2025
Zomervakantie Maandag 21-07-2025 t/m vrijdag 29-08-2025

 

Studiedagen school 2024-2025

maandag 26 augustus 2024 kennismakingsgesprekken(kinderen nog vrij)

maandag 16 september 2024 studiedag (dag voor Prinsjesdag)

vrijdag 7 februari 2025 studiedag

vrijdag 28 maart 2025 studiedag

maandag 23 juni 2025 studiedag

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren