Al bijna 100 jaar op het IJsvogelplein

 

Sinds 1927 is de O.G. Heldringschool gelegen op het IJsvogelplein, in de Vogelwijk. Eind 2014 werd het huidige gebouw officieel geopend. Het schoolgebouw beschikt over ruime klaslokalen, werkplekken op de gang, een ruime ontvangstshal met mogelijkheden tot gebruik van onder meer een beamer, een bibliotheek, lokalen voor handvaardigheid en drama/muziek en een mooie gymzaal. Ook een peuterschool en de naschoolseopvang (NSO) zijn in het pand gehuisvest. De O.G. Heldringschool is een brede buurtschool, buiten schooltijd vinden er allerlei educatieve en recreatieve activiteiten plaats, voor jong en oud.

 

Bijna de helft van de leerlingen op de O.G. Heldringschool woont in de Vogelwijk. De overige leerlingen komen voornamelijk uit twee andere wijken, te weten de Vruchten- en Bomenbuurt en Duindorp. De O.G. Heldringschool heeft ruim 400 leerlingen en heeft in alle leerjaren twee groepen (de kleuters hebben daarnaast een instroomklas voor leerlingen die na 1 januari met school starten). Samenwerking tussen de leerkrachten en leerlingen vindt op allerlei niveaus plaats binnen deze groepen, ook met de hogere en lagere leerjaren. Hogere groepen lezen bijvoorbeeld voor aan, of samen met, jongere leerlingen. 

 

Voor alle 17 groepen geldt dat het scheppen van een gunstig pedagogisch klimaat de hoogste prioriteit is. Een klimaat waarin de leerlingen alle rust, ruimte, veiligheid en begeleiding vinden om optimaal te kunnen groeien en zichzelf te ontwikkelen. De lesmethodes die gebruikt worden in de groepen 1 tot en met 8 zijn leidend. Deze methodes zijn allemaal gebaseerd op de kerndoelen en referentieniveaus, zoals opgesteld door het Ministerie van Onderwijs. De O.G. Heldringschool biedt een doorlopende leerlijn aan, ook tussen de peuter- en kleutergroepen is er overleg voor afstemming van de programma’s. 

 

De O.G. Heldringschool bevordert de brede vorming van kinderen, en richt zich op de emotionele en cognitieve ontwikkeling, op de ontwikkeling van de creativiteit en het verwerven van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden. En daarnaast staat de O.G. Heldringschool voor leren met plezier!

 

Scholen op de kaart 

'Scholen op de kaart' heeft in opdracht van de PO-raad (de sectororganisatie voor het primaire onderwijs) een website ontwikkeld, waarop een compleet beeld wordt gegeven van ruim 7000 scholen. De scholen vertellen op 'Scholen op de kaart' hun verhaal bij cijfers die rechtstreeks van de overheid komen. Informatie over leerlingaantallen, over eindtoetsscores en verwijzingen naar het Voortgezet Onderwijs wordt zo aangevuld met unieke informatie over bijvoorbeeld de sfeer, de tevredenheid of het beleid.

 

Meer weten over de O.G. Heldringschool? Klik dan hier.

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren